Toimihenkilöt / hallituksen ja yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen toimintaa

Arkisto + Artikkelit

Muut linkit

Päivitetty 23.03.2019


Wiipurin arkistoyhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhan suomalaisen ajan Wiipurin kaupungissa ja sen vaikutusalueella syntyneiden ja eläneiden yksityisten ja yhteisöjen elämää ja toimintaa koskevaa, samoin tämän alueen perinteitä nykyisin vaalivien yksityisten ja yhteisöjen arkistoaineiston luettelointia, kokoamista ja säilyttämistä.

Tätä aineistoa voidaan käyttää tutkimuksen, kansalaiskasvatuksen ja kotiseutuharrastuksen lähdeaineistona.

Yhdistys vastaanottaa kirjoja, valokuvia (mieluimmin vuosi-, henkilö-, ja paikkamerkittyjä), filmejä, alkuperäisiä asiakirjoja ym.
Arkistoyhdyshenkilön tiedot löytyy kohdasta "Arkisto+Artikkelit.
 

      
    Wiipurin arkistoyhdistyksen postiosoite:
    Wiipurin arkistoyhdistys ry.
    Karjalatalo
    Käpylänkuja 1
    00610 Helsinki